Feedback

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* påkrævet felter

SPONSORER

  • Reformator I/S
  • Teater Horsens
  • SportHorsens
  • Big Tone Music Shop
  • Biledgaard Profil
  • Filips' Stenhuggeri
  • Horsnes Kommune
  • Statens Kunstråd
  • Sydbank

Generalforsamling

Dagsorden for Generalforsamlingen
Søndag d. 25. marts kl. 14.00 på Musikstedet - ved siden af Kulisselageret.

1. Valg af dirigent/referent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

7. Valg af formand

8. Valg af kasserer

9. Valg af øvrig bestyrelse

10. Valg af revisor

11. Valg af suppleanter, herunder valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt